Op het gebruik van de website www.ownyourgoals.nl zijn onderstaande gebruikersvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van de deze website, wordt geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Ownyourgoals streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Ownyourgoals niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ownyourgoals aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzend en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Ownyourgoals en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Ownyourgoals garandeerd niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen en verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeerd kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder en encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Ownyourgoals corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Ownyourgoals heeft geen invloed op website van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Ownyourgoals aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Ownyourgoals zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Ownyourgoals daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.